Seadmete hooldus ja remont

Laboriseadmete hooldus ja remont

LABOCHEMA’s seadmete teenindusosakond võib uhkust tunda oma erinevates valdkondades sertifitseeritud inseneride üle, kes on valmis vastu võtma kõiki väljakutseid.

Meeskond on väga motiveeritud ja pidevalt valmis uute probleemide tõhusaks lahendamiseks.

Pakume laboriseadmete paigaldamist, kohandamist, transporti ja hooldusteenuseid.

Me oleme võimelised modifitseerima teie olemasolevaid seadmeid teadustööde uuteks väljakutseteks, soovitama sobivaid uurimismetoodikaid, konsulteerima teiega laboriseadmete hoolduse osas või hooldama antud seadmeid.

Me mõistame, et uute seadmete kasutama õppimine võib olla keeruline ja seetõttu oleme alati valmis teid juhendama uute seadmete tundmaõppimisel kasutajakoolituse abil.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Seadmete hooldus

Seadmete hooldus

Hooldame olemasolevaid seadmeid, tellime vajalikud varuosad või korraldame seadmete metroloogilist taatlemist. Me teeme enda tööd kiirelt ja täpselt.

Seadmete liigutamine

Seadmete liigutamine

Teeme vajalikud ettevalmistustööd seadmete viimiseks ja paigaldamiseks uude kohta ning valmistame ette vajalikud taristud

Seadmete kasutajakoolitus

Seadmete kasutajakoolitus

Meie kvalifitseeritud insenerid õpetavad teile kuidas töötada uute seadmetega, ostetud meilt või mujalt. Samuti tõlgime kasutus- ja hooldusjuhendeid.

Uurimismeetodite konsultatsioonid

Uurimismeetodite konsultatsioonid

Kaasajastame teie olemasolevad seadmed vastavalt läbiviidavale teadustööle. Aitame teid uute uurimismeetodite rakendamisel või olemasolevate muutmisel.

Seadmete pika-aegne hooldus

Seadmete pika-aegne hooldus

Pakume pikaaegseid hoolduslepinguid teie seadmete hooldamiseks. Me teostame korrapäraseid hooldus- ja remonttöid, kalibreerimist ning metroloogilist kontrolli.

Sedmete hooldusvahendid

Sedmete hooldusvahendid

Me pakume tooteid, mis on vajalikud teie seadmete hooldamiseks. Me juhendame, kuidas ja kui tihti tuleb hooldust teostada.

 • Uudised & teated

  23

  12-2014

  Keemia uusimad trendid: roheline laboratoorium

  Rohelise keemia eesmärk on keemiliste mõjutuste vähendamine inimese tervisele ja praktiliselt kõrvaldada keskkonnasaastamine spetsiaalsete, jätkusuutlike ennetusprogrammide kaudu. Roheline keemia otsib alternatiivseid, keskkonnasõbralikke reaktiive ning püüdleb samal ajal reaktsioonide kiiruse suurendamise ja madalamate reatksioonide temperatuuride poole.

  Rohelise keemia kontseptsioon rakendab uuenduslikke teaduslikke lahendusi laboris püstitatud keskonnaprobleemide lahendamiseks. Orgaaniline keemik Paul T….

 • Uudised & teated

  23

  12-2014

  Kontaktivaba LaserFlow™ kiirusandur avatud kanali voolukiiruse seireks

  Teledyne Isco tõi turule esimese kontaktivaba voolumõõtmise tehnoloogia kasutamiseks avatud kanali rakendustes – laser Doppler voolukiirusemõõdik. Lasertehnoloogia läbib pinna ning mõõdab maasisest liikumiskiirust mitmes punktis.

  Enne LaserFlow‘d mõõtsid kontaktivabad andurid ainult pinna kiirust, piirates voolu kalkulatsioonide keskmise kiiruse  empiiriliselt määratud üksiku pinna punkti kohta. Nüüd mõõdab LaserFlow ka pinnaalust…

 • Uudised & teated

  23

  12-2014

  Q Exactive™ HF Orbitrap Massispektromeeter

  Identifitseeri ja kvantifitseeri rohkem proteiine, peptiide, lipiide, glükaane ja väikseid molekule täpsemini ja kiiremini Thermo Scientific™ Q Exactive™ HF hübriid kvadrupool-orbitrap massispektromeetiga.

  Identifitseeri, kvantifitseeri ja kinnita kõik ühe instrumendiga.

  Q Exactive HF instrumendis on kombineeritud tänapäevase segmenteeritud kvadrupooli suutlikus prekursor iooni valikul kõrge resolutsioonilise, täpse massi (HR/AM) Orbitrap massi…

 • Uudised & teated

  23

  12-2014

  TruPAGE™ Eelvormitud Geelid: Uus lahendus Teie eksperimentide kaitsmiseks soovimatute valgu muundamiste eest

  Sigma Aldrich esitles 2014. aastal uut toodet: TruPAGE™ geelid. Nende eesmärk on tagada täpne SDS-PAGE valgu eraldamine ühtselt iga katsega.

  Geelelektroforees on makromolekulide eraldamise ja analüüsi meetod, näiteks DNA, RNA ja valkude ning nende fragmentide eraldamine tuginedes nende suurusele ja laengule. DNA geelelektroforeesi teostatakse tavaliselt analüütilistel eesmärkidel, sageli…

LABOCHEMA tehniline kogemus

This is a full width text block. Click the edit button to change this text.

Valkude kvantifitseerimise seadmed

Valitud lahendus võimaldas lühendada analüüside tegemise aega tundidelt mõne minutini. Automatiseeritud proovi sisestamise töövahendiga on võimalik analüüsida korraga kuni 32 proovi ning tarkvara on lihtsalt seadistatav, tagades analüüsi tulemused vastavalt kliendi eelistustele.

Valkude kvantifitseerimise seadmed

Euroopa juhtiv loomasööda tootja pöörab erilist tähelepanu oma toodete kvaliteedile. Vastutus on eelkõige ettevõtte kvaliteedikontrolli laboril, kus viiakse läbi toodete füüsikaliste, keemiliste ja mikrobioloogiliste omaduste uuringuid.

Valkude kvantifitseerimise seadmed

Uuringute tõhusamaks läbiviimiseks on kvaliteedikontrolli laboril vaja lahendust, mis:

 • aitaks vähendada analüüside läbiviimise aega;
 • oleks nii automatiseeritud kui vähegi võimalik;
 • ei nõuaks kemikaalide utiliseerimist;
 • hõlmaks lihtsaid kasutamise ja hooldamise toiminguid;
 • omaks andmeedastuse ja arhiveerimise tarkvara.

Valkude kvantifitseerimise seadmed

Analüüsides olemasolevaid valkude kvantifitseerimise lahendusi turul, valiti modifitseeritud Duma meetodil töötav Thermo Fisher Scientific’u Flash 4000 analüsaator. Labochema esindaja paigaldas uued seadmed ja viis läbi tootekoolituse.

Pika-ajaline seadmete hooldamise leping

Kliendi ettevõte tegutseb keemiatööstuse alal. Nende peamine toode on lämmastik-fosforhappe väetis, diammoonium fosfaat, mida saadakse ekstraheeritud fosforhappe neutraliseerimisel ammooniumiga. Ettevõtte edukaks toimimiseks on hädavajalik koheselt tegeleda mis tahes laboriseadmete häiretega.

Pika-ajaline seadmete hooldamise leping

Ettevõtte laboratooriumis on suur valik mitmesuguseid laboriseadmeid, alustades lihtsatest doseerimispumpadest kuni mitmesuguste analüsaatoriteni. Laboriseadmeid kasutatakse kompleksselt.  Seadmete vibratsioon ning keemilised ained avaldavad tugevat mõju suurte tootmisprotsesside käigus ning põhjustavad hooldamise vajadust tavalisest sagedamini.

Pika-ajaline seadmete hooldamise leping

Ettevõte otsis partnerit, kes suudaks hooldada nende uuringuseadmeid. Nad valisid Labochema, kes on võimeline teostama mitmesuguste seadmete remonttöid kiiresti ja kvaliteetselt, muuhulgas graafikujärgsed hooldustööd ning korrektne mehaanilste ja optiliste seadmete remont, seadmete sünkroniseerimine jne. Ettevõtted allkirjastasid teenusepakkumise lepingu ning Labochemast sai väetisetootja seadmete vastutav hooldaja. Vastavalt lepingule viiakse remonttöid läbi, kas ettevõtte tehases või Labochema teeninduskeskuses.

Pika-ajaline seadmete hooldamise leping

Tootja leidis omale usaldusväärse ja kvalifitseeritud koostööpartneri, kes vastutab uuringuseadmete hooldamise ja remondi eest. Selline lähenemine vähendas oluliselt häireid tootja tööprotsessis ning kõigi ilmnevate puuduste ja talitlushäiretega tegeletakse oluliselt kiiremini, parandades oluliselt labori tõhusust.

Restaureerimise projekt: X-ray fotoelektronspektromeeter

Keemiateaduse asutus kasutab röntgenkiire fotoelektronspektromeetirt Escalab 250 MK II, mis on toodetud aastal 1985. See on keeruline sügav-vaakumiga süsteem, millega analüüsitakse elementide koostist aatomite pindmisel kihil.

Restaureerimise projekt: X-ray fotoelektronspektromeeter

Süsteemi varustusse ei kuulunud kaasaegset arvutitehnoloogiat andmete salvestamiseks, uurimistööde automatiseerimiseks või analüüsimiseks. Võeti vastu otsus süsteemi kaasjastamiseks, kõige raskemaks ülesandeks osutus ligi 30. aasta vanuse seadme sobitamine kaasaegsete osadega ning  et süsteem ka töötaks pärast kaasajastamist tõhusalt.

Restaureerimise projekt: X-ray fotoelektronspektromeeter

Labochema worked together with the manufacturer and carried out a project, which included the following adjustments:

 • Röntgenkiire allika ja selle toiteploki integreerimine;
 • Röntgenkiire allika kinnise veejahutusüsteemi uuendamine, sealhulgas jahutusseadme paigaldamine;
 • Elektronide määramise sensori, elektrisignaali edastamise ja signaali salvestamise elektroonilise ploki asendamine;
 • Süsteemi komponentide haldamiseks ja andmeanalüüsiks vajaliku tarkvaraga arvutisüsteemi paigaldamine;
 • Kõikide komponentide paigaldamine ja testimine ning lõplikud ettevalmistused töö tõhusaks tegemiseks.

Restaureerimise projekt: X-ray fotoelektronspektromeeter

Pärast süsteemi kaasajastamist, paigaldati ka nüüdisaegne kontrollpaneel, mis tarnitakse koos seda tüüpi uuemate seadmetega.  Seadme kasutaja saab nüüd oma uuringuid läbi viia kiiresti ja lihtsalt. Eksperimentide pikk teostusaeg ei ole enam probleemiks.

Vedelikkromatograafi valideerimine

Ettevõtte arendab ja toodab novaatorlikke farmaatsiatooteid. Vedelikkromatograafia meetodil kontrollitakse toorainet ning hinnatakse valmistoodete kvaliteeti.

Vedelikkromatograafi valideerimine

Valideerimist tuleb teostada professionaalsel tasemel, tootja poolt sertifitseeritud inseneride ja ka kasutaja ning kvaliteedikontrolli spetsialisti juuresolekul.  Seetõttu ei ole võimalik saata masinat tootja tehasesse. Valideerimise protseduurid on venivad, kui üks ei vasta standardile, peavad teised ootama. Tuleb teostada seadme hooldus, tellida vajalikud osad, korrata valideerimise protseduuri ning ettevõte seisab silmitsi seisakust tingitud tohutute kadudega.

Vedelikkromatograafi valideerimine

Ettevõte pöördus Labochema poole kvalifitseeritud inseneride leidmiseks ning valideerimise protseduuride turvalisemaks muutmiseks. Labochema insenerid on tootjate poolt koolitatud ja sertifitseeritud, seetõttu teostataksee hooldustöid kiirelt ja korrektselt ning valideerimise protseduurid lõpetatakse tõhusalt. Töö protsesside peateamine hoitakse ära tootja poolt soovitatud hooldustööde järgimisega, need teostatakse enne valideerimist. Hooldustööde käigus õlitatakse hõõrdumisest mõjutatud liigendeid, remonditakse või vahetatakse kulunud osad, kalibreeritakse sensorid jne.

Vedelikkromatograafi valideerimine

Seadme järjepideva töötamise tagamiseks koostati hooldustööde graafik ning vajalike varuosade nimekiri. Enam ei ole vaja oodata uute varuosade saabumist. Pärast koostöö alustamist Labochemaga ei ole ettevõte pidanud tootmisprotsessi kordagi peatama seadmete valideerimise tõttu.

 

501

seadet

parandatud igal aastal

200 000

klientide juurde sõidetud

kilomeetreid igal aastal

220

paigaldust

aastas

110

päeva tehnikute

koolitusi igal aastal

Meie tehnikute peamised pädevusvaldkonnad

See on LABOCHEMA ekspertide väga tähtis pädevusvaldkond.

Meie tehnikud oskavad väga hästi kindlaks teha elektroonika/mehhatroonika süsteemide vead.

Nad on võimelised vahetama elektroonika komponente, tuvastama ja vahetama purunenud harukarpe ja kalibreerima mõõteseadmeid.

Meie tehnikute peamised pädevusvaldkonnad

LABOCHEMA tehnikutel on aastate pikkune kogemus tehnoloogiliste protsesside projekteerimises ja erinevate mehhanismide (hammasrattad, servomootorid jne) hooldamises.

Oskusteave automaatika, mehaaniliste protsesside ja komponentide projekteerimise vallas on meie meeskonna üks tugevaid külgi.

Meie tehnikute peamised pädevusvaldkonnad

Üks LABOCHEMA pädevusvaldkondadeks on mikroskoopide hooldus.

Meie hooldusmeeskond on töötanud erinvate tootjate tootmis- ja labori mikroskoopidega juba aastaid.

Seega ei ole nad ainult asjatundjad täppisoptika tööpõhimõtte valdkonnas vaid on suutelised neid kokku panema vastavalt kliendi vajadustele.

Samuti puhastavad ja kalibreerivad nad optilisi ja mehhaanilisi elemente.

Meie tehnikute peamised pädevusvaldkonnad

Meie ekspertidel on aastatega kogunenud kogemused spektrofotomeetrite diagnostika, kalibreerimise ja remondi alal,  võite kindlad olla, et nad teavad iga spektrofotomeetri tööpõhimõtet.

Nad on võimelised hindama spektromeetrilise laine pikkuse täpsust, suudavad teha kindlaks rikked ja need eemaldada, kontrollida spektromeetri kollineaarsust, kontrollida, kalibreerida ja muuta optilisi elemente, kontrollida ja/või vahetada elektroonilisi osasid, juhendada nii seadme kasutamise osas, kui ka tutvustada tarkvara.

Meie tehnikute peamised pädevusvaldkonnad

LABOCHEMA tehnikutel on kümneaastane kogemuste pagas kromatograafia seadmete paigaldamises ja kohanadmises erinevate rakenduste jaoks.

Tehnilist hooldust ja remonti pakutakse nii vedelik- kui ka gaaskromatograafidele, muu hulgas erinevad detektorid, alustades UV ja lõpetades mass-spektromeetritega.

Meie tehnikute peamised pädevusvaldkonnad

LABOCHEMA tehnikutel on laialdased teadmised erinevate materjalide (metall, plastik jne) kompositsiooni kui vastastikmõju osas.

Meie eksperid on kursis füüsikaliste ja keemiliste vahendite tööpõhimõtetega ning rakendavad oma teadmisi mehaaniliste rikete diagnoosimisel.

F.A.Q.

Seadmete hooldus

 • Kas pH eletkroodi võib hoida mõõtmiste vahel destilleeritud vees?

  Jah, kuna mõõtmiste vaheline ajavahemik ei ole pikk. Mida kauem on elektrood destilleeritud vees, seda kiiremini see vananeb. Kui te ei plaani elektroodiga töötada pikema perioodi jooksul (üle ühe tunni), soovitame hoida seda tootja poolt ettenähtud lahuses.

 • Mida teha, kui meie laboris on sageli voolukatkestused?

  Soovitame soetada pideva vooluallika. LABOCHEMA seadmete hooldusosakond võib aidata teil vailda sobiva, vastavalt teie vajadustele.

 • Kasutame tootmisprotsessis Kerni printeritega kaalusid. Praegu on kõikide printerite kuupäev ja kellaaeg erinev. Meile on täpne kuupäev ja kellaaeg aga väga oluline. Kuidas seda probleemi lahendada?

  Sellisel juhul tuleb printerid uuesti seadistada. Seda saab teha LABOCHEMA seadmete hooldusosakonnas.

 • Koheselt pärast gaasanalüsaatori QRAE PGM2000 sisselülitamist, annab see häiret ja näitab ekraanil liiga kõrget metaani kontsentratsiooni taset. Lülitasime seadme sisse ka puhaskeskonnas, kus metaani õhus ei ole (kontrollisime ka teiste gaasianalüsaatoritega). Mis võib seda põhjustada?

  Aktiveeriga kõigepealt  puhta õhu kalibreerimine.  Vaadake kasutusjuhendist, kuidas seda teha. Kui puhta õhu kalibreerimine ei aita, võib põhjus olla metaanianduris või seadmes. Õige põhjuse leidmiseks saatke oma seade LABOCHEMA hooldusosakonda.

 • Destillaatori tootlikus on vähenenud. Mis võib seda põhjustada?

  Kontrollige vee juurdepääsu seadmele ja kas veesurve on piisav. Väljavoolav jahutusvesi peab ole 70°C juures. Veenduge, et seadmes ei oleks mingeid settejääke. Kui olete läbinud kõik need sammud ja seade ikka ei tööta, leppige kokku tehnohoolde spetsialisti külastusaeg.

 • Seade on katki. Mida teha?

  Te võite kokku leppida aja LABOCHEMA hooldusinseneri külaskäiguks seadme asukohas või tooge seade meie hooldusosakonda kontrollimiseks ja parandamiseks.

Kalibreerimine

 • Konduktomeetri kalibreerimine ei õnnestu

  Kontrollige kalibreerimislahuste säilivustähtaega. Veenduge, et lahused ei oleks saastunud. Kontrollige, kas kasutate õiget elekroodi ja kas konstant on õige. Kui teil seadme kalibreerimine endiselt ei õnnestu, võtke ühendust LABOCHEMA hooldusosakonnaga.

 • Oksümeetri kalibreerimine ei õnnestu

  Veenduge, et oksümeetri anduri käsn oleks niiske. Kontrollige anduri membraani (kollane punkt peab olema nähtav). Membraan ei tohiks olla muutunud valgeks - kui see on valge, vahetage see välja. Eemaldage membraan ja kontrollige elektroodi (anoodil/katoodile ei tohiks olla mingeid jääke). Pärast elektroodi puhastamist, proovige 24 tunni pärast uuesti kalibreerida. Kui teil endiselt ei õnnest oksümeetrit kalibreerida, võtke ühendust LABOCHEMA hooldusosakonnaga.

 • pH-meetri kalibreerimine ei õnnestu

  Kontrollige kalibreerimislahuse säilivusaega. Kui lahuse sälivusaeg ei ole aegunud ja kalibreerimine ikka ei toimi, võtke palun ühendust LABOCHEMA hooldusosakonnaga kontrollimise teostamiseks.

Enne remonti

 • Kas katkine seade tuleb enne remonti toomist puhastada?

  Jah, puhastamine on vajalik. Samuti on oluline täita desinfektsiooni akt ning edastada see koos seadmega.

 • Mida teha seadme rikke korral?

  Võtke koheselt ühenduste meie seadmete hooldusosakonnaga ja ärge üritage ise riket kõrvaldada. Vältige katkise seadme kasutamist, kuna see võib suurendada seadme parandamise maksumust.

 • Kas remonti toodav seade peab olema täisvarustuses?

  Jah, täisvarustus on oluline, väljaarvatud juhul, kui te olete meie hooldusspetsialistidega teisiti kokku leppinud.

Seadmete teenindamine LABOCHEMAS

 • Seade, millel on garantii, ei tööta. Mida teha?

  Vastavalt garantiiremondi üldtingimustele, tuleb seade saata LABOCHEMA hooldusosakonda, võimalusel originaalpakendis. Oluline on lisada pakendisse garantiid tõendav dokument, nt. ostuarve, ja vea kirjeldus. Kui seadet on võimatu või väga keeruline saata, võtke palun ühendust LABOCHEMA seadmete hooldusosakonnaga.

 • Kas on võimalik sõlmida kokkulepet seadmete hooldamiseks ja remontimiseks? Kuidas seda teha?

  Labochema teostab seadmete hooldust (tehniline hooldus, ennetav hooldus ja remonditööd). Pika-ajalise kokkuleppe sõlmimiseks võtke ühendust seadmete hooldusosakonnaga.

 • Kas võib juhtuda, et uue seadme soetamine tuleb odavam, kui vana seadme remontimine teie hooldusosakonnas?

  Kui LABOCHEMA seadmete hooldusosakonna spetsialistid leiavad seadme kontrollimisel, et remondihind on ligikaudu pool või rohkem uue seadme soetamise maksumusest, teavitavad nad teid sellest enne remonditööde jätkamist.

 • Kui kaua võtab aega LABOCHEMASSE saadetud seadmete remontimine?

  Remonditööde kestus sõltub rikke iseloomust, tavaline seadme hooldamine võtab 1-5 päeva. Juhul kui remonditööd nõuavad varuosade tellimist tootjalt, võib kuluda ligikaudu kuni 4 nädalat.

E-pood

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close