Avalik sektor


Kommunaalteenused

Kommunaalteenused

Kirjeldus

Kommunaalteenuste pakkujad hoiavad korras avalike teenuste taristud ning sageli pakuvad teenuseid nende taristute abil. Nende tegevust reguleerivad erinevad asutused, nii kohaliku kogukonna rümad kui ka riiklikud ettevõtted. Kommunaalteenuste pakkujad vastutavad elektri, maagaasi, vee, reovee ning jäätmete kõrvaldamise ja käitlemise eest. Eraomandis olevad kommunaalteenuste pakkujate tegevust reguleerib tavaliselt omavalitus või muu riiklik asutus.

E-pood

Covid-19, koroonaviiruse kiirtest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close