Arstiteadused


Fartmaatsia

Fartmaatsia

Kirjeldus

Farmaatsia on terviseteaduse haru, mis tegeleb ravimite valmistamise, retseptuuri ja õige kasutamisega. Uute ravimite arendamine on multidistsiplinaarne valdkond, mis seob orgaanilise keemia ja/või biotehnoloogia ravimite tootmisega ning biokeemia, bioloogia, arstiteaduse ja andmetöötluse ravimite testimise ja uuringutega. Farmaatsia hõlmab endas ka kliinilisi teenuseid, ravimite ohutusalase teabe pidevat uuendamist ja ülevaatamist ning ravimite kohta käiva teabe levitamist.

E-pood

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close