Analüütilised seadmed

Optilised kiirgusspektromeetrid

Optilised kiirgusspektromeetrid

Kirjeldus

Kiirgus- ehk emissioonispektroskoopia uurib heledaid spektrijooni, mis tekivad ergastatud aine elektronide langemisel tagasi madalamatele energiatasemetele. Seda rakendatakse näiteks keemias ja materjaliteaduses materjali koostise määramiseks. Kiirgusspektroskoopia alla kuulub ka fluorestsents-spektroskoopia. Kui tavaliselt aine neelab ja kiirgab sama lainepikkust, siis fluorestsentsi korral aine poolt neelatav ja kiiratav lainepikkus erinevad tulenevalt vibratsioonilistest relaksatsioonidest molekulide sees ning ümbritsevas lahuses.

Tüübid

Optilise emissiooni spektromeeterPõleva proovi analüsaator
VÕTKE ÜHENDUST
E-pood