Keemia

Keemiline süntees

Keemiline süntees

Kirjeldus

Sünteetilised reaktiivid on võtmekomponendid funktsionaalgruppide ümberkujundamisel. Labochema pakub suurimat valikut klassikalisi kui ka innovatiivseid sünteetilisi reaktiive näiteks paaritamiseks, C-C/C-X sidemete moodustamiseks, oksüdeerimiseks/redutseerimiseks, faasisiirde katalüüsiks. Toodete hulgas on orgaanilised alusplokid, funktsionaalsed heterotsüklid, mitmekülgsed katalüsaatorid ja ligandid, kiraalsed reaktiivid asümeetriliseks sünteesiks ja ioonsed vedelikud.

Tüübid

Keemilised reaktiividsüntees
VÕTKE ÜHENDUST
E-pood