Mõõteseadmed

Kalorimeeter

Kalorimeeter

Kirjeldus

Kalorimeetrit kasutatakse keemiliste reaktsioonide ja füüsiliste muunduste mõõtmiseks, samuti erisoojuse mõõtmiseks. Kindla mahuga hapnikupommiga kalorimeetreid kasutatakse enim vedelate ja tahkete proovide kütteväärtuste määramiseks. Kalorimeetrias süüdatakse proov puhta hapniku keskkonnas. Põlemise kuumus kantakse üle kalorimeetrile ja seda võib määrata temperatuuri tõusu järgi. Pommiga kalorimeetrid on reeglina kalibreeritud standardse teadaoleva põlemissoojusega. Kaasaegsed seadmed on täisautomaatsed ning nõuavad vähest kasutajapoolset panust.

Tüübid

Automaticsemi-automatic
VÕTKE ÜHENDUST
E-pood