Keskkonnauuringute ja -monitooringu seadmed

Voolukiirusemõõtjad

Voolukiirusemõõtjad

Kirjeldus

Voolumõõtur on seade, millega mõõdetakse vedeliku või gaasi lineaarset-, mittelineaarset-, massi- või mahuvoolu kiirust. Vastavalt sellele, kas valdkonnaks on avatud kanali, gaasi, suruõhu, auru, vedeliku või jõe voolu, äravoolu või toruvoolu  mõõtmine, valitakse sobivad seadmed ja seadistused.

Tüübid

lasermechanicalportablestationary
VÕTKE ÜHENDUST

Teadusvaldkond ja tööstusala

Veeanalüüs
E-pood