Keskkonnauuringute ja -monitooringu seadmed

Okeanoloogia & hüdrobioloogia & limnoloogia

Okeanoloogia & hüdrobioloogia & limnoloogia

Kirjeldus

Hüdrobiloloogia on teadus elust ja eluprotsessidest vees, okeanoloogia tegeleb ookeanidega ja teiste soola veekogudega ja limnoloogia uurib maismaa veekogusid ning teisi  mageveega veekogusid. Süvamere uurimisvarustus, sondid, põhjaproovide võtmise vahendid, Van Veeni ja Ekmanni haarad, planktoni võrgud ja pumbad, settepüünised, poolkeralised voolujõu indikaatorid ja muu sarnane varustus on kasutusel uuringutes antud valdkondades.

Tüübid

hydrobiologylimnologyOceanology
VÕTKE ÜHENDUST

Teadusvaldkond ja tööstusala

Veeanalüüs