Keskkonnauuringute ja -monitooringu seadmed

Õhuproovide võtjad

Õhuproovide võtjad

Kirjeldus

Õhk võib olla tõsiseks kontaminatsiooni allikaks ja isegi kõige puhtam õhk on kergesti kontamineeruv. Seetõttu mõnedele laboritele või toidutööstustele on oluline regulaarselt hinnata nii keskkonna kvaliteeti kui ka selle mõju keskkonnale. Õhuproovide võtjad on äärmiselt usaldusväärsed ja paindlikud vahendid, mis võimaldavad gaaside ja tolmu mõõtmist töökeskkonnas ja õhuvooludes. Sõltuvalt konstruktsioonist saab õhuproovide võtjaid kasutada keemilise, tahkete osakeste ja/ või bioloogilise kontaminatsiooni monitoorimiseks.

Tüübid

industrialportablestationary
VÕTKE ÜHENDUST

Teadusvaldkond ja tööstusala

ÕhuseireksÕhuanalüüs
E-pood